Strona główna arrow Aktualności arrow KONKURS 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie
KONKURS 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie PDF Drukuj Email

KONKURS  1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  ogłasił w dniu 29 lutego 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie wspierane będą innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.
Koniecznym jest, aby wdrażane w ramach projektu technologie:
- przyczyniały się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali krajowej lub światowej,
- wiązały się z wprowadzaniem w przedsiębiorstwie innowacyjności w skali krajowej lub światowej. Nowa technologia wdrażana w ramach projektu powinna stanowić główną oś projektu istotną z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia, wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowane służące jej uruchomieniu.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.3 dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 32 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* .

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu - minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

  • Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:
- minimalna wartość – 40 000 zł
- maksymalna wartość – 7 999 999 zł

  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu:
- 4 mln zł

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: - 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dotyczących działalności transportowej,
- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej),
- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej);

  • Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej),
- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej),
- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej);

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.
 
następny artykuł »