Strona główna arrow Aktualności arrow do 300 000,00 zł bezzwrotnej dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich
do 300 000,00 zł bezzwrotnej dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich PDF Drukuj Email

Od 26 września do 7 października 2011 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych.

Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

•    usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
•    usług dla ludności;
•    sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•    rzemiosła i rękodzielnictwa;
•    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
•    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•    usług transportowych;
•    usług komunalnych;
•    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
•    magazynowania lub przechowywania towarów;
•    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
•    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na równie korzystnych warunkach jak rok temu. Na projekty, po realizacji których zostanie utworzone jedno miejsce pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch miejsc 200 tys. zł - a w przypadku utworzenia trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.

Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »