Osiągnięcia PDF Drukuj Email

            Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma, w ramach konsorcjum firm doradczych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego złożyła cztery wnioski (na 15 ogółem w województwie) na dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą
3,7 mln zł dotacji (przy wartości inwestycji - ponad 4,9 mln zł). 

Przygotowaliśmy wnioski dla trzech gmin z województwa zachodniopomorskiego (Kamień Pomorski, Wolin, Stepnica) oraz dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie cztery wnioski przeszły pozytywnie proces weryfikacji, uzyskały rekomendację do wypłaty dofinansowania i są na etapie podpisywania umów o dofinansowanie.

Projekty przygotowane dla 3 gmin (Kamień Pomorski, Wolin, Stepnica) uzyskały najwyższe oceny punktowe, spośród wszystkich złożonych w konkursie projektów

(http://www.rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_konkursowym_-_2010/p-r-m-a-13076/os_3_-_wyniki_oceny_i_beneficjenci.htm)


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »