Strona główna arrow Osiągnięcia/Referencje
Osiągnięcia PDF Drukuj
Od początku działalności firmy pozyskaliśmy 30 783 480,56 PLN dotacji na projekty inwestycyjne. Łącznie opracowaliśmy kilkanaście projektów z czego większość (90%) otrzymała dofinansowanie.

Nasze wnioski otrzymały dofinansowanie w takich programach jak:
• SPO WKP
• ZPO RR
• RPO WZ
• PO KL
• PHARE 2003 FDI

Pozostałe osiągnięcia
Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście - Opracowanie analizy możliwości pozyskania dotacji dla ZMPSiŚ - Kompleksowa ocena kondycji ekonomiczno – finansowej spółek portowych powstałych w wyniku przekształceń własnościowych w ZMPSiŚ w celu określenia zagrożeń w dalszej kontynuacji działalności oraz ich wpływu na sytuację majątkową I finansową ZMPSiŚ

Sonion Polska - Opracowanie analizy możliwości pozyskania dotacji w ramach Poddziałania 2.2.1 SPO WKP

SPO WKP

Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Branża
Wartość dofinansowania

„GP” ” Sp. z o.o.
„ Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego w nowoczesne systemy techniki bezpieczeństwa drogowego”
Produkcja systemów techniki bezpieczeństwa drogowego
2 679 409,85 PLN

Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

„GP” ” Sp. z o.o.
„ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych systemów techniki bezpieczeństwa ruchu drogowego”
Produkcja systemów techniki bezpieczeństwa drogowego
835 000,00 PLN

“FOREST”
Sp. z o.o.
„Wprowadzenie innowacyjnej technologii suszenia oklein z efektem prasowania”
Produkcja arkuszy fornirowych, płyt i sklejek
1 250 000,00 PLN
ZPO RR

Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

Vitrolive Sp. z o.o.
„ Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni rozrodu wspomaganego medycznie”

Leczenie niepłodności partnerskiej

200 000,00 zł
„ZAZA” s. c.
„ Podniesienie konkurencyjności lokalu gastronomicznego  Chata Pod Strzechą w  Szczecinie poprzez wyposażenie lokalu w środki niezbędne do uruchomienia działalności” 
Gastronomia
122 000,00 zł

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

„ Wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej”

Edukacja przyrodnicza

205 000,00 zł
Easysoft
„ Projekt informatyczny”
Informatyka
148 500,00 złRPO WZ

Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Branża
Wartość dofinansowania
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Anita Chudecka- Głaz
„Poprawa konkurencyjności praktyki ginekologicznej poprzez zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i lokalu wraz z jego adaptacją”
Ginekologia
673 140,00 PLN
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Dent. Paulina Kroczyńska
„Utworzenie nowoczesnej praktyki stomatologicznej”
Stomatologia
252 907,20 PLN
Praktyka stomatologiczna „AL DENTE” Małgorzata Bieschke
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AL DENTE” poprzez zakup urządzeń, wyposażenia oraz lokalu- niezbędnych do utworzenia nowoczesnej praktyki stomatologicznej”
Stomatologia
926 310,00 PLN
Punkt Gastronomiczny „Maleńka” Iwona Adamowicz
„Zakup wyposażenia dla nowej restauracji w Choszcznie”
Gastronomia
97 575,15 PLN
CENTRUM GASTROLOGII I LECZENIA OTYŁOŚCI EWA FENC- CZAJKA
„Zwiększenie konkurencyjności "CENTRUM GASTROLOGII I LECZENIA OTYŁOŚCI" poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, oprogramowania oraz lokalu, niezbędnych do rozszerzenia zakresu świadczonych usług”
Ochrona zdrowia ludzkiego
335 379, 69 PLN
Diver’s  S.C. Zakład Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych Szczepanowski Witold I Kryszczuk Waldemar

„Zakup nowoczesnych urządzeń i wyposażenia do wykonywania prac podwodnych niezbędnych do rozszerzenia działalności usługowej firmy”
3 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia
Prace podwodne
84 549,90 PLN
MAQSIMUM Sp. Jawna

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Macsimum poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług”
Edukacja
97 890,69 PLN
ANIMAL DOROTA PAŁAC

„Utworzenie nowoczesnego hotelu dla zwierząt”
Hotele i restauracje
97 530,00 PLN
ANDRZEJ FENIKOWSKI

„Wdrożenie innowacyjnych technologii dorabiania kluczy, naprawy stacyjek samochodowych oraz zamków przez firmę Fenikowski”
Wyrabianie kluczy
181 676,94 PLN
AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

„Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o. innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kierowców poprzez zakup mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych”
Nauka jazdy
1 000 000,00 PLN

Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

DLL Partners Dziubanowski Leśniewski Ostojski
Sp. J.
„Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych”
3 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia
Technika światłowodowa
378 393,40 PLN
„Poltrampservice”
Sp. z.o.o.
„ Automatyzacja procesów prefabrykacji konstrukcji stalowych i aluminiowych w przedsiębiorstwie”
Naprawa i konserwacja statków, platform i konstrukcji pływających
1 727 022,33 PLN
“ Comgraph” Sp. z.o.o
“ Unowocześnienie kluczowych procesów prepress i postpress w drukarni Comgraph”
Poligrafia
561 000,00 PLN
Klippan Safety Polska Sp. z o.o
„ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów wyposażenia kabin samochodowych”
5 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
458 229,46 PLN
„GP” ” Sp. z o.o.
„ Wdrożenie innowacyjnych technologii spawania i zgrzewania w procesie produkcji elementów techniki bezpieczna drogowego”
Produkcja systemów techniki bezpieczeństwa drogowego
407 500,00 PLN
LASLAND Sp. z o.o
" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu poprzez zakup maszyn, urządzeń, i licencji oprogramowania do zarządzania procesem”
Produkcja substratów torfowych dla ogrodnictwa
1 991 250,00 PLN
FOREST Sp. z o.o
" Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementu do produkcji mebli poprzez zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania w rozbudowanej hali produkcyjnej”
Produkcja arkuszy fornirowych, płyt i sklejek
2 000 000,00 PLN
Klippan Safety Polska Sp. z o. o
" Wdrożenie innowacyjnego systemu krojenia laserowego do produkcji elementów wyposażenia kabin samochodowych”
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
93 540,00 PLN

Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

„Espol” Sp. z o.o
" Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego bezprzewodowego
dostępu do Internetu - WIMAX 802.16e"
Telekomunikacja
1 996 560,00 PLN
LASLAND Sp. z o.o
„ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji środków wspomagania wzrostu roślin na bazie mieszanek torfowych”
Produkcja substratów torfowych dla ogrodnictwa
3 999 907,50 PLN
Klippan Safety Polska Sp. z o.o
„ Wdrożenie innowacyjnej technologii wyginania profili stalowych”
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
175 000,00 PLN
„GP” ” Sp. z o.o.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji łóżek nowej generacji do samochodu Scania”
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
435 000,00 PLN
Klippan Safety Polska Sp. z o.o
„Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania nowoczesnych systemów
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
Produkcja systemów techniki bezpieczeństwa drogowego
2 877 845,00 PLN

Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Ortofach Sp. z o.o.
„Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Ortofach Sp. z o.o.”
Zaopatrzenie
medyczno-ortopedyczne i rehabilitacyjne
30 000,00 PLN
Vitrolive Sp. z o.o.
„ Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Vitrolive Sp. z o.o.”

1 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia

Leczenie niepłodności partnerskiej
39 650,00 PLN
„Power Concept”
Sp. z o. o
„ Doradztwo w zakresie przygotowania  biznes planu inwestycji dla  firmy " Power Concept" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Produkcja przyczep rolniczych oraz budowlanych
12 500,00 PLN

Poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

NISSEN POLSKA
Sp. z o.o.
„ Udział w IV Międzynarodowych Targach Infrastruktury TRAFFIC- EXPO w Kielcach”
Produkcja systemów techniki bezpieczeństwa drogowego
20 000,00 PLN

Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet Szczeciński
„ Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego”
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
474 333,15 PLN
Gmina Kamień Pomorski
„ Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kamień Pomorski ”

1 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1 495 907,04 PLN
Gmina Wolin
„ Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Wolin ”

2 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1 049 077,50 PLN
Gmina Stepnica
„ Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica ”

3 miejsce na liście projektów rekomendowanych do wsparcia

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
701 834,36 PLN

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
„ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nabrzeża Pasażerskiego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie ”
Infrastruktura turystyki
82 264,80 PLNPO KL woj. zachodniopomorskie

Poddziałanie: 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu

Wartość dofinansowania
Północny Związek Pracodawców
"Flexicurity - dobra praca dla większej liczby ludzi"
400 090,60 zł
Północny Związek Pracodawców
"Elastyczne zatrudnienie, bezpieczna praca. Społeczna kampania informacyjna"
601 046,60 zł


PHARE 2003 FDI
Nazwa Wnioskodawcy
Wartość dofinansowania
Kancelarii Radców Prawnych Kornecki - Stankiewicz
40 000,00 zł
 
Referencje PDF Drukuj