Strona główna arrow Doradztwo ekonomiczne
Doradztwo ekonomiczne PDF Drukuj

Future Consulting Sp. J. zajmuje się świadczeniem nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla podmiotów działających na otwartym rynku europejskim.
Doświadczenie, kompetencja oraz udział w naszym zespole wybitnych specjalistów kluczowych dziedzin ekonomii oraz praktyków działalności gospodarczej, sprawia, że jesteśmy w stanie poprowadzić przedsiębiorstwo od jego powstania do sukcesu i osiągnięciu stabilnej sytuacji rynkowej.

W dziedzinie doradztwa ekonomicznego realizujemy dla naszych klientów następujące usługi:

• Biznesplany
• Studium Wykonalności (Feasibility Study)
• Wycena przedsiębiorstwa

Rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw wykonujemy zazwyczaj na zlecenie klientów dokonujących:
-sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych część;
-sprzedaży udziałów (akcji) spółek (wycena przedsiębiorstwa spółki);
-wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jako wkładu niepieniężnego do innej spółki;
-dokonującym łączenia (określenie parytetu wymiany akcji), a także podziału lub przekształcenia spółek.

W procesie wyceny stosujemy szereg metod, przy czym dominują metody:
-majątkowe (skorygowane aktywa netto, metoda likwidacyjna)
-dochodowe (DCF i inne metody bazujące na ocenie wolnych przepływów pieniężnych)
-porównawcze (adekwatne mnożniki rynkowe).


• Restrukturyzacja przedsiębiorstw

-szczegółowa analiza przedsiębiorstwa
-opracowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
-wdrożenie i nadzór planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
-opracowanie i wdrożenie programu optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie


• Due Dilligence (DD)

Due diligence jest bardzo szczegółową i szeroką analizą firmy - celu inwestycyjnego, dokonywaną na zlecenie i koszt potencjalnego nabywcy, w uzgodnieniu i we współdziałaniu ze sprzedającym. Jest ona obowiązkową częścią długotrwałego procesu przejmowania firmy. Od prawidłowości przeprowadzenia due diligence zależy w znacznym stopniu długookresowy sukces transakcji.

Zasadniczym celem tego procesu jest znalezienie odpowiedzi na pytania:
- czy firma - cel inwestycji /tzw. target/ stwarza szanse na powodzenie projektowanego przejęcia ?
- czy informacje udzielone do tej pory nabywcy przez sprzedającego firmę znajdują potwierdzenie w dokumentacji firmy i przeprowadzanych wizjach lokalnych ?
- czy cena oferowana sprzedawcy w ofercie znajduje swe uzasadnienie w stwierdzonych faktach ?

Due dilligence - to w przypadku Future Consulting Sp. J. procedura absolutnie zindywidualizowana, każdorazowo dostosowywana do specyfiki badanego podmiotu.


• Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

- Przygotowanie i optymalizacja struktury inwestycji
- Przygotowanie oraz wdrożenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
- Analiza strategiczna


• Partnerstwo Publiczno – Prywatne

-Analiza planowanej inwestycji pod kątem wyboru optymalnej koncepcji PPP
-Przygotowanie kompleksowej koncepcji PPP, w tym montażu finansowego inwestycji z uwzględnieniem różnych źródeł Finansowania ( przejście do Fundusze Unijne)
- Wdrożenie projektu, nadzór realizacji projektu, zarządzanie projektem


• Spółki Prawa Handlowego

- Obrót udziałami w spółkach kapitałowych
- Kojarzenie przedsiębiorców
- Przejmowanie spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
- Przejmowanie spółek i występowanie w roli upadłego
- Przejmowanie zarządu w spółkach stających w obliczu upadłości z likwidacją
- Przejmowanie zarządu w spółkach, których podstawy ekonomiczne i prawne
wymagają likwidacji
- Przejmowanie zarządów w spółkach rokujących możliwość dalszego funkcjonowania na rynku, po uprzedniej restrukturyzacji, zawarciu układu i ograniczeniu kosztów stałych
- Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową
- Merytoryczna pomoc przedsiębiorcom w otwieraniu, zakładaniu spółek, działalności gospodarczej