Strona główna arrow Fundusze Unijne
Fundusze Unijne PDF Drukuj

Pozyskujemy dotacje unijne z Funduszy Strukturalnych oraz pozaunijnych funduszy pomocowych dla :

• Przedsiębiorstw (  formularz zgłoszeniowy )
• Jednostek Samorządu Terytorialnego
(  formularz zgłoszeniowy )
• Organizacji pozarządowych
• Instytucji
• Podmiotów prowadzących działalność rolniczą


Oferujemy kompleksową obsługę na wszystkich etapach realizacji:

• Wstępna analiza projektu
• Przygotowanie projektu pod kątem skutecznego pozyskania dotacji
• Doradztwo przy wyborze właściwych dla projektu funduszy Unii Europejskiej lub pozaunijnych źródeł dofinansowania
• Przygotowanie montażu finansowego realizowanej inwestycji (kredyt bankowy, leasing)
• Profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:
(Wniosku o dofinansowanie, Biznesplanu, załączników do Wniosku o dofinansowanie)
• Doradztwo na etapie podpisywania Umowy o dofinansowanie projektu
• Zarządzanie projektem pod kątem jego prawidłowej realizacji w kontekście rozliczenia projektu
• Rozliczanie realizowanego projektu, w tym sporządzanie niezbędnych
raportów oraz wniosku o płatność