Strona główna
Kredyt Technologiczny
Kredyt Technologiczny
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG (2007-2013)

Do 4 000 000,00 zł/ projekt

Dla przedsiębiorstw sektora MSP.

Nabór wniosków na nowych zasadach – od 20.06.2011

Kto może otrzymać ?

mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Poziom wsparcia: do 70 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 
Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
POIG – Działanie 8.2
Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Dofinansowanie do 2 000 000,00 zł/projekt

Nowy nabór: od 03.10.2011 do 28.10.2011

•    realizacja projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.
•    Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

•    mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy

 
Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Działanie dostępne dla MSP

Dofinansowanie przedsiębiorstw: do 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór wniosków: do 29 lipca 2011 r.

a) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej
b) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej
c) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii z biomasy
d) rozwój wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych alternatywnych źródeł energii gdzie indziej nie wymienionych,

 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje :: 5 - 8 z 9